Installera fjärrvärme i Jönköping

Fjärrvärme i JönköpingFör att förklara fjärrvärme kort och konkret så jämförs det med en kropps egna blodomlopp. Hjärtat som sprider all värme i fastigheterna är, fjärrvärmen. Processen innebär att ett värmeverk värmer upp vattnet, som sedan därefter transporteras till ett rörsystem som är sammankopplat med fastigheterna. När vattnet nått hela vägen så värms fastigheterna upp via ett vattenledningssystem via en värmeväxlare.

Då vattnet cirkulerat hela vägen så vänder de om och leds tillbaka till värmeverket där vattnet återigen kan värmas upp och sedan köra samma visa igen. När vattnet är på väg tillbaka till värmeverket så används det ibland för att värma upp trottoarer, vägar, utomhusplaner och liknande. Så vattnet är i en ständig process. Fjärrvärmen är ekonomiskt och näst intill ett underhållsfritt värmesystem som inte kräver någon tillsyn eftersom driftsäkerheten är hög.

Gradantalet på vattnet hålls emellan 70-120 grader varmt. Och det som används för att värma upp vattnets temperatur innehåller olika typer av bränslen, mestadels förnybar och återvunnen energi.

Fjärrvärmen i Jönköpingsområdet.

Alla städer som erbjuder fjärrvärme till deras invånare använder sig utav samma process. Och just i Jönköping så är det största bolaget, Jönköpings energi. De förklarar enkelt som så att; Värmeverket skickar iväg uppvärmt fjärrvärmevatten till huset, där det sedan går vidare in till fastighetens element och fjärrvärmecentralen kan stå vart som i fastigheten. I de systemet blandas värme från fjärrsystemet till husets system.

Samtidigt skickas kallvatten från vattenverket in i samma banor, och därefter cirkuleras de tillsammans i fjärrvärmeledningarna tillbaka till värmeverket. Och sedan fortsätter proceduren igen.
Varför fjärrvärmen i Jönköping skiljer sig från olika orter är på grund av att olika bränslen används. Men processen är desamma med fjärrvärmen.

Vill du ha mer information att läsa mer om fjärrvärme klicka gärna på bilden här i artikeln!