Meny Sidebar
Menu

Vård & Hälsa

Blunda inte inför behov av stöd till barn

Redan under tre månaders ålder påverkas barn av sin omgivning, något som kommer att ha inflytande på dem hela deras liv. Med andra ord är det viktigt att allt ge sitt fulla stöd till barn, genom att lägga en bra grund för dem skapar man bra förutsättningar för att de skall lyckas senare i livet. Var observant på din omgivning, det är viktigt att se till att ge stöd till barn stöd till barn som kanske inte får det av sina nära anhöriga.

Oftast handlar det inte om illvilja när ett barn far illa, det kan finnas omständigheter som gör att föräldrarna inte fullt ut klarar av att ta hand om sitt barn och då är det viktigt att någon kliver in och hjälper dem.

Ge stöd till barn och förekom problem.

Att lägga sig i hur andras barn mår och har det är mycket känsligt, men så viktigt. Kanske handlar det bara om att ge stöd med läxor, matlagning eller något enklare, men det kan också handla om att ge stöd till barn som far illa hemma och som behöver ett nytt hem. Genom att uppmärksamma detta tar man itu med problemet på en gång, vilket gör att det är lättare att få ett tryggt och glatt barn.

Ett barn som inte fått sina behov tillfredsställda kommer att ha svårare att utvecklas i takt med jämngamla, han eller hon kommer också få svårt att veta hur man skall bete sig när man blir vuxen. Det kan visa sig i att man inte klara av att ha nära relationer, inte är kapabel att sköta ett hem eller att skaffa vänner. Genom att hjälpa ett barn under dennes start i livet ger du förutsättningar för ett lyckligt liv. Med omtanke, kärlek och trygghet i sin barndom; kan man komma långt.

Allmän information om missbruksvård

Att förstå det specialiserade systemet för missbruksvård kan vara en utmanande uppgift. I de flesta samhällen sammanställer ett offentligt eller privat organ regelbundet en katalog med missbruksbehandlingsanläggningar som innehåller användbar information om programtjänster (t.ex. typ, plats, timmar och tillgänglighet till kollektivtrafik), urvalskriterier, kostnader, personalstyrkan och kvalifikationer, däribland språkkunskaper. Denna katalog kan produceras av den lokala hälso-avdelningen, rådgivare om alkoholism och drogmissbruk, en social serviceorganisation, eller volontärer i återhämtningen.

På behandlingshem för vård av missbrukare behandlas de fyra elementen i vad det innebär att vara människa – den fysiska, psykiska, sociala och andliga. Detta för att genomgången av den totala hälsan maximerar möjligheten att återhämtningen är hållbar och givande. Medicinska tjänster omfattar medicinsk bedömning och hanteringen övervakas av utbildad medicinsk personal (medicinsk avgiftning), medicinering (inklusive läkemedel för samexisterande sjukdomstillstånd) och kontinuerlig övervakning under vistelsen. Dessutom bidrar medicinsk bedömning till att skapa en omfattande plan för behandling som innehåller rekommendationer om kost och motion.

Psykiatriska tjänster omfattar en preliminär psykiatrisk diagnos och psykofarmaka-terapi. Alla kunder ses inom en vecka för antagning av psykiater. Den preliminära psykiatriska diagnosen är grunden för behandlingsplanen som är avgörande för att säkerställa behandling för samexisterande psykiska hälsoproblem. Dessa behandlingar arbetar för att integrera kropp och själ för personlig läkning och tillväxt och ger alternativa sätt att hantera ångest inte bara så att de kan hantera de påfrestningar som härrör från missbruksbehandlingen, men också efter att ha återvänt till sina hem.

Är vård av missbrukare värt sitt pris?

Missbruk av droger kostar årligen en hel del pengar och missbruksbehandling gör att dessa kostnader sänks avsevärt. Missbruksvård för drogberoende minskar även associerade hälsorisker och sociala kostnaderna mycket högre än vad kostnaden är för missbruksbehandlingen i sig. De genomsnittliga kostnaderna för ett års behandling med metadon är billigare per patient än vad ett års fängelse per person kostar.

Vård av missbrukare som är drogberoende minskar narkotikamissbruket och dess tillhörande hälso- och sociala kostnader. Varje krona som investeras i vård av missbrukare ger en mycket god avkastning genom minskade narkotikarelaterade brottsligheter, straffrättsliga kostnader och stölder. Då man sparar kostnader i samband med hälso- och sjukvård, kan de totala besparingarna vara betydligt lägre än kostnaderna.

Kategorier